Algemene voorwaarden


Identiteit van de onderneming

Naam van de onderneming:
CERTI CARE B.V.

Vestigingsadres:
Groeneweg 11
4261 RG Wijk en Aalburg
Nederland

Telefoonnummer: 0416- 69 25 20

Tijdstip(pen) waarop de onderneming telefonisch bereikbaar is:
08:00-17:00

E-mail: service@certi-care.com

KvK-nummer: 64006174

BTW-nummer: NL 855485036 B.01

Algemene bedrijfsvoorwaarden

CERTI CARE BV., gevestigd te Wijk en Aalburg (Nederland) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64006174.
Gedeponeerd bij de rechtbank van Den Bosch (Nederland) op september 2015 onder nummer 00/2015.

Doel van het contract TOEPASSINGSBEREIK

 1. Deze Algemene bedrijfsvoorwaarden (hierna te noemen ʺABVʺ) van CERTI CARE B.V. (hierna te noemen “Verkoper of www.certi.nl”), gelden voor alle contracten die een verbruiker of onderneming (hierna te noemen “klant”) met de Verkoper afsluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen en/of diensten. Dat sluit de opneming van de eigen voorwaarden van de klant uit. Daarvan afwijkende voorwaarden van de klant worden door CERTI CARE B.V. niet erkend.
 2. In het kader van deze ABV is een verbruiker iedere natuurlijke persoon, die een transactie afsluit met doeleinden die overwegend noch tot de uitoefening van zijn beroep, noch tot de uitoefening van zijn zelfstandige beroep kunnen worden gerekend. In het kader van deze ABV is een onderneming een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap, die bij het afsluiten van een transactie zijn beroepsmatige activiteit of de activiteit van zelfstandige uitoefent.
 3. In het kader van de volgende bedrijfsvoorwaarden is de aanbieder CERTI CARE B.V. Voor alle wederzijdse claims die voortkomen uit en in verband staan met een contract dat is afgesloten tussen de aanbieder en de klant in verband met de online shop, van de aanbieder onder de domeinnaam www.certi.nl en de ander subdomeinen ervan gelden uitsluitend de volgende Algemene bedrijfsvoorwaarden (ABV) in de versie die geldt ten tijde van de bestelling.
 4. CERTI CARE B.V. verkoopt verse, losse snijbloemen en planten (hierna samen aangeduid als ʺCerti-productʺ) en verzorgingsproducten voor snijbloemen en kamerplanten, verzorgingsproducten zoals aarde en voeding (hierna aangeduid als ʺCerti-Care-productʺ) en cadeaubonnen, die bij www.certi.nl gekocht en ingewisseld kunnen worden. Certi-producten en Certi-Care-producten kunnen via de internetsite door het afsluiten van een afzonderlijk contract of door het door Certi beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen of in combinatie hiervan worden verworven.
 5. Certi-producten zijn hoogst individuele geselecteerde natuurlijke producten. De kleur- en grootteweergave, en de beeldende weergave op de internetsite zijn natuurgetrouw en worden gegarandeerd zonder beperkingen en compromissen geleverd!
 6. De selectie Certi-producten vindt wat betreft soort, kleur en omvang uitsluitend plaats door www.certi.nl . De collectie bloemen en planten wordt iedere twee weken vernieuwd. Collectie bloemen: het aantal stelen bij losse snijbloemen is de minimumhoeveelheid per bos. De opgegeven hoeveelheid per artikel is de minimumhoeveelheid. Deze kan gecombineerd worden met andere in de collectie aangeboden snijbloemen. Het Certi-product wordt door de tuinder gesorteerd, doorgaans met de hand gesneden,schoongemaakt, en door Certi voorzien van vochtige transport(pot)container. Aansluitend wordt het Certi-product door een pakketdienst naar keuze van www.certi.nl op het door de klant opgegeven leveradres afgeleverd.
 7. Certi-producten en Certi-Care-producten zijn niet geschikt voor consumptie.

CONTRACT AFSLUITEN Totstandkoming van het contract, contractwijzigingen

 1. Contracten over artikelen die onder www.certi.nl vallen, kunnen uitsluitend in het Nederlands worden gesloten.
 2. De presentatie van producten op de internetsite vormt een bindend bod van de aanbieder tot sluiting van een contract voor voortgezette levering van goederen. Ook wordt de klant de mogelijkheid geboden van zijn kant een bindend bod tot de koop van het door hem gekozen product uit te brengen.
 3. De klant brengt dit bod bindend uit, waarbij hij via internet na het doorlopen van het bestelproces de bestelling verstuurt door de knop ʺNu kopenʺ te activeren. Voor het versturen van de bestelling kan de klant de besteldata op elk moment raadplegen, veranderen en verwijderen, en zijn input telkens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren. Bovendien wordt alle input van de bindende offerte van de bestelling nog eenmaal in een bevestigingsvenster weergegeven en kan deze ook daar via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties gecorrigeerd worden. Door te klikken op de knop ʺNu kopenʺ doet u een bindende bestelling voor de in het winkelwagentje opgeslagen artikelen. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt meteen na het verzenden van de bestelling.
 4. Shopspecifiek proces
  Uw bestelling vormt een bod op CERTI CARE B.V. tot sluiting van een koopcontract.
  Wanneer u een bestelling doet op www.certi.nl sturen wij u een bericht waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen en waarin bijzonderheden worden vermeld (bestelbevestiging). Wanneer u gebruikmaakt van bepaalde Certi-services, ʺMijn Certi accountʺ (bijvoorbeeld mobiele Certi-applicaties) kan de bestelbevestiging via uw Certi-klantaccount worden verstuurd. Deze bestelbevestiging vormt geen aanvaarding van uw bod, maar laat u alleen weten dat uw bestelling door ons is ontvangen.

  1. Een koopcontract komt pas tot stand, wanneer wij het bestelde product aan u versturen en de verzending aan u met een tweede e-mail of een bericht naar uw klantaccount (verzendbevestiging) of per e-mail bevestigen. Wanneer uw bestelling in meer dan één pakket wordt verstuurd, kan het voorkomen dat u voor ieder pakket een aparte ver-zendbevestiging krijgt. In dit geval wordt met betrekking tot iedere verzendbevestiging, het koopverdrag tussen u en ons opgesteld bindend over de in de aparte verzendbevestiging vermelde producten. De contractpartner is CERTI CARE B.V.
 5. De termijn voor het aanvaarden van het bod begint op de dag na de verzending van het bod door de klant en eindigt bij de afloop van de tweede dag die volgt op de verzending van het bod, of meteen.
 6. Koop met als doel de bedrijfsmatige wederverkoop is niet geoorloofd. Iedere bedrijfsmatige of commerciële wederverkoop van de verworven goederen zonder voorafgaande toestemming van CERTI CARE B.V. is verboden. Indien deze regel wordt overtreden, behouden wij ons het recht voor u voortaan uit te sluiten van de aankoop van onze Certi-producten.
 7. De contracttekst wordt door www.certi.nl niet opgeslagen. U hebt echter de mogelijkheid de ABV met behulp van de opslagfunctie van uw internetbrowser op te slaan. Bovendien biedt de link in de verzonden bestelbevestiging met alle benodigde bestelgegevens de mogelijkheid de ABV op te vragen en de downloaden.
 8. Registratie online shop (Mijn Certi-account)
  In de online shop of via het bestelformulier kunt u door registratie van uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord een gebruikersaccount aanmaken. Specifieke contracten kunt u echter ook zonder gebruikersaccount in de online shop bestellen.

  1. In het kader van de registratie sturen wij u een bevestigingsmail en maken wij een account voor u aan ʺMijn Certi account ʺ waarmee u uw klantgegevens, zoals uw betaalgegevens, adresboek, leveradres zelf beheert. Mijn bestellingen, Mijn favorieten, Nieuwsbrief en Mijn cadeaubonnen kunt u hier bijwerken. U bent verplicht uw klant- en betaalgegevens altijd actueel te houden.
  2. Als klant kunt u altijd uw gebruikersaccount verwijderen. Uw gegevens worden dan meteen verwijderd, voor zover Certi deze op grond van wettelijke voorschriften niet verplicht is deze nog langer op te slaan. De informatie wordt vooral nog gebruikt voor de uitvoering van het contract, tot de laatste contractueel verschuldigde levering is voltooid. Verdere informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens vindt u in de Privacy statement.
  3. Wanneer de klant zich registreert voor de online shop, is hij verplicht alle informatie over zijn persoon volledig en waarheidsgetrouw te verstrekken. De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn persoonlijke inschrijvingsgegevens vertrouwelijk worden bewaard en de gegevens niet toegankelijk gemaakt kunnen worden voor onbevoegde derden.
  4. De klant mag alleen een gebruikersaccount bij het domein www.certi.nl openen. Certi Care B.V. behoudt zich het recht voor meerdere aanmeldingen te verwijderen en eventueel bij overtreding van dit punt 2.9.4 de klant te waarschuwen of het gebruikersaccount te verwijderen.
  5. U kunt zich in de online shop verder aanmelden voor een e-mail-nieuwsbrief door uw e-mailadres op te geven. Wij sturen dan eerst een e-mail met een bevestigingslink. Pas wanneer u deze link hebt aangeklikt, is de registratie voltooid. Verdere informatie over de nieuwsbrief vindt u in onze Gegevensbeschermingsverklaring. U kunt zich via een link in de nieuwsbrief op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Verder bevat iedere nieuwsbrief informatie over het afmelden voor de nieuwsbrief.
   Bovendien kan de klant een bindend bod uitbrengen door het bestelformulier dat door Certi beschikbaar wordt gesteld volledig in te vullen en te bevestigen.

HERROEPINGSRECHT

 1. Consumenten beschikken in beginsel over een herroepingsrecht.
 2. Verdere informatie over het herroepingsrecht vindt u in de Herroepingsinformatie van de verkoper.

De Prijs, verzendkosten

 1. De op het moment van de bestelling in de online shop vermelde prijzen, zijn geldig. De vermelde prijzen zijn excl. verzendkosten en inclusief de dan geldende Nederlandse wettelijke btw en andere prijsbestanddelen zijn.
 2. Indien de prijsopgaven ondanks alle inspanningen in een bepaald geval foutief zijn, zullen wij u onmiddellijk op de foutieve opgave wijzen en u de mogelijkheid bieden te beslissen of u de bestelling tegen de gecorrigeerde prijs handhaaft of uw bod intrekt. Wanneer u niet binnen twee werkdagen hebt beslist, annuleren wij de bestelling en zullen wij u hierover per e-mail informeren
 3. De verzendkosten voor planten, bloemen, boeketten en verzorgingsproducten bedragen €6,25 incl. BTW.
 4. De verzendkosten voor cadeaubonnen bedragen €3,40.

BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD

De besteller kan de koopprijs per factuur (onder de voorwaarden zoals bepaald bij punt 4), creditcard of automatische incasso betalen. Ieder geleverd product blijft tot de volledige betaling eigendom van CERTI CARE B.V.

 1. In beginsel bieden wij de betaalwijzen vooruitbetaling (directe overschrijving), creditcard, en PayPal aan. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en naar andere betaalwijzen te verwijzen.
 2. U stemt in met de elektronische ontvangst van de facturen. Elektronische facturen worden u in pdf-bestand per e-mail toegestuurd of in het onderdeel Mijn Certi account op de website ter beschikking gesteld. Wij zullen u voor elke levering in de verzendbevestiging informeren of een elektronische factuur beschikbaar is. Verdere informatie over elektronische facturen en voor een handleiding hoe u een kopie van de factuur op papier kunt ontvangen, vindt u op onze service-pagina.
 3. Wanneer wordt gekozen voor de betaalwijze “PayPal” vindt de betaalafwikkeling plaats via de betaaldienst PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal die geraadpleegd kunnen worden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. In geval van een koop per creditcard vindt de afboeking van uw creditcardrekening plaats bij de verzending van uw bestelling
 4. Creditcard
  De creditcardrekening van de klant wordt pas na afsluiting van de bestelling gedebiteerd.
 5. Wij wijzen u erop dat wij alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval nemen wij de kosten van een geldtransactie over.
 6. Directe overschrijving
  Bij de betaalwijze directe overschrijving verricht de klant een directe bijschrijving per overboeking aan CERTI CARE B.V., wat het bestelproces versnelt. De klant voert via de directe overschrijving met vermelding van zijn rekeningnummer, de bankcode en de PIN en TAN via het beveiligde betaalformulier van betaaldienst Paymill in realtime een overboeking uit vanaf zijn online bankrekening en maakt daarbij meteen het koopbedrag over naar de bankrekening van Certi Care B.V. Deze service is gratis voor klanten. De klant wordt alleen de overboekingskosten van de bank in rekening gebracht. Als de klant kiest voor de betaalwijze directe overschrijving, verschijnt aan het einde van het bestelproces een vooraf ingevuld formulier. Hierop is de bankverbinding van Certi al ingevuld. Daarnaast staan het overboekingsbedrag en de bestemming al vermeld. De klant hoeft alleen nog het land te kiezen waarin hij zijn online bankrekening heeft en de bijbehorende bankcode in te vullen. In de volgende stap vult de klant dezelfde gegevens in als bij de aanmelding bij online bankieren (dat wil zeggen rekeningnummer en pin). De bestelling wordt vervolgens door het invullen van de TAN bevestigd. Direct daarna volgt de bevestiging van de transactie. In wezen kan iedere internetgebruiker gebruikmaken van de directe overschrijving als betaalwijze als hij over een geactiveerde rekening voor online bankieren met PIN/TAN-code beschikt. Hierbij zij opgemerkt dat bij enkele banken de directe overschrijving nog niet beschikbaar is. Nadere informatie of een bank deze dienst ondersteunt, kunt u bij de betreffende bank opvragen. Als een directe overschrijving niet wordt geïnd, de klant in strijd met de overmaking handelt, hoewel hij hiertoe niet bevoegd is, dan dient de klant de door een terugboeking van de betreffende bank ontstane kosten te dragen, voor zover deze hem aangaan.Wijziging van de adresgegevens in uw SEPA-machtiging
  U kunt de naam van de rekeninghouder en het adres via de link Betaalwijzen beheren onder Mijn Certi-account wijzigen. Klik hiervoor bij de betreffende bankverbinding op Wijzigen.
  Wijziging van foutieve bankgegevens in uw SEPA-machtiging.
  U kunt foutieve bankgegevens via de link Betaalwijzen beheren onder Mijn Certi-account wijzigen. Verwijder eerst de foutieve bankverbinding. Voer vervolgens de juiste bankverbinding in via ### Betaalwijze toevoegen.
  U kunt een nieuwe bankverbinding ook bij uw volgende bestelling doorgeven. Klik daardoor tijdens het bestelproces bij Betaalinformatie op Automatische incasso toevoegen.
  Door het indienen van een nieuwe bankverbinding verstrekt u ons een nieuwe SEPA-machtiging die automatisch met de door u ingevulde gegevens in uw klantenaccount wordt opgenomen.
  Belangrijk: de verwijdering heeft geen effect op de reeds bestaande bestellingen met deze bankverbinding. Vereiste wijzigingen in nog openstaande bestellingen moeten daar direct worden doorgevoerd.
  Invoering van een nieuwe bankverbinding
  U kunt een nieuwe bankverbinding via Betaalwijzen beheren onder Mijn account toevoegen. Vul uw IBAN, BIC en de naam van de bankrekeninghouder in in het daarvoor bestemde invulformulier.
  U kunt een nieuwe bankverbinding ook bij uw volgende bestelling opgeven. Klik daarvoor tijdens het bestelproces bij Betaalinformatie op Automatische incasso toevoegen.
  Belangrijk: de verwijdering heeft geen effect op de reeds bestaande bestellingen met deze bankverbinding. Vereiste wijzigingen in nog openstaande bestellingen moeten daar direct worden doorgevoerd.
  Annulering van uw SEPA-machtiging
  U kunt uw SEPA-machtiging op ieder moment annuleren via Betaalwijzen beheren onder Mijn account. Wanneer u uw bankverbinding verwijdert, annuleert u tegelijkertijd uw SEPA-machtiging. De verwijdering van uw bankverbinding heeft geen effect op de reeds bestaande bestellingen.
  Wijziging van de betaalwijze en de adresgegevens
  Alle wijzigingen van klantgegevens zoals het leveradres, het factuuradres, het e-mailadres, e.d. evenals wijzigingen aan reeds bestaande bestellingen, zoals de betaalwijze, moeten minstens twee dagen vóór de inwerkingtreding aan Certi worden bekendgemaakt. Anders kan Certi bij de levering geen rekening houden met de wijzigingen.
 7. Wij behouden ons het recht voor bij bepaalde bestellingen de betaalmogelijkheden te beperken tot betaling per creditcard.

LEVERING, levertijden

 1. Voor zover niet anders overeengekomen vindt levering plaats op het door de besteller opgegeven leveradres.
 2. De verzending van de goederen vindt plaats op het door de klant opgegeven leveradres. De klant is verplicht de door hem ingevoerde gegevens over het leveradres in zijn Certi-account actueel te houden en iedere wijziging ter waarborging van de levering in zijn klantaccount op te nemen.
 3. De Certi-beschikbaarheid: op de website vindt u aanwijzingen voor de beschikbaarheid van Certi-collecties op de betreffende productdetailsite.
 4. De verzending of aflevering van producten waarborgen wij gedurende 7-14 dagen, na deze twee weken wisselen de Certi-collecties – het assortiment – waarbij reeds bestelde producten bindend worden geleverd.
 5. Verder is CERTI CARE B.V. aansprakelijk voor de licht nalatige niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, waarvan de niet-nakoming het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt of waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u regelmatig vertrouwt. In dit geval is CERTI CARE B.V. echter alleen aansprakelijk voor te voorziene, contractspecifieke schade. CERTI CARE B.V. is niet aansprakelijk voor licht nalatige niet-nakoming van andere dan in de voorgaande volzinnen genoemde plichten.
 6. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij schade door overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid voor een gebrek na overname van een garantie voor de toestand van het product en bij arglistig verzwegen gebreken.
 7. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast.
 8. Voor zover de aansprakelijkheid van CERTI CARE B.V. uitgesloten of beperkt is geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en medewerkers.
 9. De levertijd wordt dienovereenkomstig verlengd in geval van de levering betreffende overmacht. Aan overmacht staat gelijk staking, uitsluiting, inmenging van overheidswege, energie- en grondstofschaarste, transportproblemen, bedrijfsbelemmeringen, bijvoorbeeld door brand, water- en machineschade, en alle andere belemmeringen die objectief beschouwd niet door onze schuld zijn veroorzaakt. Het begin en het einde van dergelijke belemmeringen zullen wij u onmiddellijk bekendmaken. Als de prestatiebelemmering in de voorgenoemde gevallen over een tijdsbestek van meer dan vier weken na de oorspronkelijke levertijd voortduurt, hebt u recht op ontbinding van het contract. Verdergaande claims, in het bijzonder schadevergoeding, gelden niet.
 10. Bij verbruikers gaat het risico van toevallige teloorgang of de toevallige verslechtering van de verkochte goederen bij de verzendingskoop over bij de overgave van de goederen aan de verbruiker of een door hem benoemde vervanger. Dat geldt onafhankelijk van het feit of de verzending verzekerd plaatsvindt of niet. Verder gaat het risico van toevallige teloorgang of de toevallige verslechtering van de goederen bij de overgave, bij de verzendingskoop met de uitlevering van de goederen aan de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of dienst, op de koper over.
 11. Wijzigingen aan de betaalwijze en de adresgegevens
  Alle wijzigingen van klantgegevens zoals het leveradres, het factuuradres, het e-mailadres, e.d. zoals wijzigingen aan reeds bestaande bestellingen, zoals de betaalwijze, moeten minstens twee dagen vóór de inwerkingtreding aan Certi worden bekendgemaakt. Anders kan Certi bij de levering geen rekening houden met de wijzigingen.
 12. Leveringspartners
  1. Verzend- of levertermijnen worden door onze pakketdienst bekendgemaakt, waarbij CERTI CARE B.V. geen invloed op de verzendopties heeft.
  2. De levering van goederen vindt plaats op de verzendwijze op het door de klant opgegeven leveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens het bestelproces door de verkoper opgegeven leveradres relevant. Hiervan afwijkend is het bij de keuze van de betaalwijze PayPal door de klant op het moment van de betaling bij PayPal opgegeven leveradres relevant.
  3. Indien aflevering aan de besteller niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet of omdat de besteller niet op het door hem opgegeven leveraders aangetroffen wordt, hoewel het aflevertijdstip aan de besteller met behoorlijke termijn is aangekondigd, draagt de besteller de kosten voor de mislukte aflevering. Dat geldt niet wanneer de klant zijn herroepingsrecht rechtsgeldig uitoefent wanneer hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijke aflevering heeft geleid of wanneer hij voorafgaand aan de aanvaarding van de aangeboden prestatie verhinderd was, behalve indien de verkoper hem de dienstverlening een behoorlijke tijd van tevoren heeft aangekondigd.
  4. Het is mogelijk het pakket zelf op te halen bij een Pickup Center van de betreffende pakketverzendingsdienst.

Inwisselen van cadeaubonnen

Wij wijzen u erop dat op cadeau- en actietegoedbonnen verschillende bedrijfsvoorwaarden van toepassing zijn.

 1. Wij bieden in principe cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen die u kunt verkrijgen door te kopen en als geschenk kunt ontvangen.
 2. 8.2 Verder zijn cadeaubonnen bij alle verkoopmodellen inwisselbaar
  Verwijzingen naar de betreffende toepasbare bedrijfsvoorwaarden en de inwisselbaarheid van de tegoedbonnen met het oog op onze diverse verkoopmodellen vindt u in de betreffende speciale onderdelen (7), (8) (9) van deze ABV.

Tegoedbonnen inwisselen in de onlineshop

 1. Cadeautegoedbonnen (tegoedbonnen die u kunt verkrijgen door te kopen) kunnen voor de koop van Certi-producten en Certi-Care-producten via www.certi-care.com en de andere domeinen worden ingewisseld. Deze kunnen echter niet worden gebruikt om meer cadeaubonnen te kopen.
 2. Het tegoed van een cadeaubon wordt noch in contant geld noch met rente uitgekeerd.
 3. Cadeaubonnen kunnen alleen vóór de afsluiting van het bestelproces worden ingewisseld. Cadeaubonnen en tegoedbonnen kunnen niet na verloop van de termijn worden verrekend.
 4. Een annulering van de koop van een cadeaubon kan door onze klantenservice alleen worden uitgevoerd wanneer de cadeaubon nog niet is ingewisseld. Een cadeaubon geldt als ingewisseld, als deze met een bestelling is verrekend of op de tegoedrekening is bijgeschreven.
 5. Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden gecompenseerd worden. Actietegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.
 6. Bij een bestelling kan meer dan één cadeaubon worden gebruikt. Cadeaubonnen kunnen per bestelling alleen met een actietegoedbon worden gecombineerd op www.certi-care.com
 7. 8.10 Om cadeaubonnen op uw klantaccount in te wisselen of een bestaand tegoed te raadplegen, gaat u naar Mijn Certi-account/Mijn cadeaubonnen op www.certi-care.com
 8. Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van de tegoedbon buiten onze schuld om, zijn wij niet aansprakelijk. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schrijffouten in het e-mailadres van de ontvanger van de tegoedbon
 9. Cadeaubonnen zijn overdraagbaar. Het gebruik van tegoedbonnen voor commerciële doeleinden is alleen geoorloofd wanneer dit met de verkoper schriftelijk is overeengekomen. Het verveelvoudigen, bewerken of manipuleren van de tegoedbonnen is niet geoorloofd.
 10. Als u bij uw koop gebruik hebt gemaakt van een cadeaubon, behouden wij ons voor in geval van de herroeping of de teruggave van de goederen het bedrag op uw cadeaubon rekening bij te schrijven, dat u met uw cadeaubon betaald hebt.

Inwisseling van cadeaubonnen in Certi-bloemenwinkels en tuincentra shop-in-shops

Wij bieden in principe cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen die u kunt verkrijgen door te kopen. Wij wijzen u erop dat op cadeau- en actietegoedbonnen verschillende bedrijfsvoorwaarden van toepassing zijn. Verder zijn cadeaubonnen bij alle verkoopmodellen inwisselbaar. U kunt cadeaubonnen van Certi niet alleen inwisselen, maar ook in de tuincentra van Certi-partners met een Certi shop-in-shop en in de bloemenwinkels van Certi-partners aanschaffen.

 1. Cadeaubonnen (tegoedbonnen die u kunt verkrijgen door te kopen) kunnen worden ingewisseld voor de aanschaf van Certi-producten en Certi-Care-producten op www.certi-care.com en de vermelde alinea 9.0. Deze kunnen echter niet worden gebruikt om andere cadeaubonnen te kopen.
 2. Het tegoed van een cadeaubon wordt noch in contant geld betaald, noch met rente uitgekeerd.
 3. Cadeaubonnen kunnen bij de kassa van de respectievelijke shops worden ingewisseld. Cadeaubonnen en tegoedbonnen kunnen niet na verloop van de termijn worden verrekend.
 4. Een cadeaubon geldt als ingewisseld wanneer u alleen Certi-producten en Certi-Care-producten in de respectievelijke shops aanschaft
 5. Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de koop van Certi-producten, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden gecompenseerd worden. Actietegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.
 6. U kunt meerdere cadeaubonnen inwisselen. Cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd met actietegoedbonnen.
 7. Om cadeaubonnen op uw klantaccount in te wisselen of een bestaand tegoed te raadplegen, gaat u naar Mijn Certi-account/Mijn cadeaubonnen op www.certi-care.com. Deze cadeaubonnen zijn met een uniek wachtwoord gecodeerd.
 8. Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van de tegoedbon buiten onze schuld om, zijn wij niet aansprakelijk. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schrijffouten in het e-mailadres van de ontvanger van de tegoedbon.
 9. Als u bij uw koop gebruik hebt gemaakt van een cadeaubon, behouden wij ons voor in geval van de herroeping of de teruggave van de goederen het bedrag op uw cadeaubon rekening bij te schrijven, dat u met uw cadeaubon betaald hebt.

Inwisseling van actietegoedbonnen

Actietegoedbonnen zijn tegoedbonnen die u niet kunt verkrijgen door te kopen. Deze worden in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgegeven.
Wij wijzen u erop dat op cadeau- en actietegoedbonnen verschillende bedrijfsvoorwaarden van toepassing zijn.

 1. Verder zijn actietegoedbonnen niet bij alle verkoopmodellen inwisselbaar.
 2. Tegoedbonnen die door de verkoper in het kader van een reclameactie met een bepaalde geldigheidsduur kosteloos worden uitgegeven en die door de klant niet kan worden verkregen door te kopen (hierna te noemen “actietegoedbonnen”), kunnen alleen in de online shop van de verkoper en alleen binnen het aangegeven tijdsbestek worden ingewisseld. Deze tegoedbonnen zijn met een uniek wachtwoord gecodeerd.
 3. Afzonderlijke producten kunnen van de tegoedbonactie worden uitgesloten, voor zover een corresponderende beperking uit de inhoud van de actietegoedbon blijkt.
 4. Actietegoedbonnen kunnen slechts vóór de afsluiting van het bestelproces worden ingewisseld. Verrekening na de termijn is niet mogelijk.
 5. Per bestelling kan steeds slechts één actietegoedbon worden ingewisseld.
 6. De waarde van de goederen moet minstens overeenstemmen met het bedrag van de actietegoedbon. Eventuele resttegoeden worden door de verkoper niet uitgekeerd.
 7. Als de waarde van de actietegoedbon niet volstaat om de bestelling te dekken, kan ter vereffening van het verschilbedrag een van de overige door de verkoper aangeboden betaalwijzen worden gekozen.
 8. Het tegoed van een actietegoedbon wordt noch in contant geld uitgekeerd, noch met rente uitgekeerd.
 9. De actietegoedbon wordt niet uitgekeerd als de klant de met de actietegoedbon volledig of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht teruggeeft.
 10. De actietegoedbon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking aan de respectievelijke toonder, die de actietegoedbon in de online shop van de verkoper inwisselt, leveren. Dat geldt niet wanneer de verkoper kennis of onwetendheid door grove nalatigheid over de onbevoegdheid, de handelingsonbekwaamheid of de ontbrekende vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende toonder heeft.

Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

 1. Als de goederen gebrekkig zijn, gelden de voorschriften van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken:
 2. voor schade door overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die berust op opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid van de verkoper of een opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van de verkoper,
 3. voor overige schade die berust op een opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door grove nalatigheid van de verkoper of een opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim door grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of een medewerker van de gebruiker alsook
  – voor het geval dat de verkoper het gebrek arglistig heeft verzwegen.
 4. De klant wordt verzocht geleverde goederen met kennelijke transportschade bij de besteller te reclameren en de verkoper hiervan in kennis te stellen. Als de klant dit niet nakomt, heeft dit geen enkel effect op zijn wettelijke of contractuele aansprakelijkheid voor gebreken.
 5. Kennelijke gebreken, zoals in de bestelling of door de bestelling of aan de goederen, dienen door middel van een telefonische, schriftelijke of in tekstvorm uitgevoerde reclamatie onmiddellijk op de dag van de levering voor 24.00 uur ingediend te worden. Bij verlate reclamaties zijn claims met betrekking tot het verleden uitgesloten.
 6. Het gebrek dient zo precies mogelijk beschreven te worden (soort en uiterlijk van beschadiging aan de verpakking of door beschadiging aan de goederen, etc.) en wanneer mogelijk bijvoorbeeld door middel van een foto bewezen te worden, die gestuurd dient te worden aan service@certi-care.com.
 7. Voor het geval dat op basis van gebrekkige informatie door de klant de bestelling van de zending niet kan plaatsvinden, behoudt Certi zich voor de koopprijs waarop de vooruitbetaling betrekking had, in te houden en is Certi niet verplicht de zending opnieuw te leveren.

Garantie; aansprakelijkheid

 1. De garantie van Certi volgt, met voorbehoud van de regelingen onder punt 7, de wettelijke bepalingen. Voor al onze producten geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
 2. Recht op schadevergoeding wegens plichtsverzuim en uit onrechtmatige daad zijn zowel tegenover Certi alsook tegenover de medewerkers en ondergeschikten uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, evenals bij de schending van plichten die essentieel zijn voor het contract zoals plichten waarvan de uitvoering een behoorlijke uitvoering van het contract mogelijk maakt, waarvan op de nakoming de klant daarom regelmatig moet vertrouwen en waarvan de niet-nakoming aan de andere kant het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt. De aansprakelijkheidsbeperking geldt daarnaast niet voor schade door overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, wanneer CERTI CARE B.V. verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. De beperking geldt ook niet voor schade die berust op het ontbreken van een beloofde eigenschap of waarvoor een aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving voorzien is.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en eventuele andere intergouvernementele overeenkomsten zijn, ook na de overname ervan in het Duitse recht, niet van toepassing.
Overeengekomen is dat de rechtbank van Den Bosch niet-uitsluitend bevoegd is. Dat betekent dat u claims in verband met deze Verkoopvoorwaarden die gebaseerd zijn op consumentbeschermende normen, naar keuze zowel in Nederland als in de EU-lidstaat waarin u woont, kunt indienen. Bij contracten met een doel dat niet gerekend kan worden tot de beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit van de bevoegde (contract met verbruikers), geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de verbruiker zijn gewoonlijke verblijf heeft, niet wordt ingetrokken. Dat betekent dat claims in verband met deze gebruiksvoorwaarden, die gebaseerd zijn op consumentbeschermende normen, naar keuze zowel in Nederland als in de EU-lidstaat waarin u woont kunnen worden ingediend.

BEVOEGDE RECHTER

Als de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk activa met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, dan is voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd. Heeft de klant zijn vestigingsplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, dan is de rechtbank van de vestigingsplaats van de verkoper uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, wanneer het contract of de claims uit het contract kunnen worden gerekend tot de beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit van de klant. De verkoper is in de voorgaande gevallen echter altijd bevoegd om de rechtbank (in Den Bosch) in de vestigingsplaats van de klant te kiezen.

SLOTBEPALING

Ingeval afzonderlijke bepalingen van het contract in deze regelingen in hun geheel of gedeeltelijk krachteloos zijn of worden of ingeval het contract een niet te voorzien hiaat vertoont, blijft de werking van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. De respectievelijke wettelijke regelingen komen in de plaats van de krachteloze of ontbrekende bepalingen.

WIJZIGINGEN AAN DE VERKOOPVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor de wijzigingen aan de Algemene bedrijfsvoorwaarden eenzijdig door te voeren.
Wij hebben het recht deze ABV – voor zover in de contractuele verbintenis met de klanten opgenomen – eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is voor de opheffing van alsnog ontstane equivalentiegebreken of voor de aanpassing aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Wij zullen de klanten informeren over een aanpassing door middel van de mededeling van de gewijzigde regeling. De wijziging wordt een bestanddeel van het contract wanneer de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de wijzigingsmededeling in schriftelijke of tekstuele vorm bij ons bezwaar maakt tegen opneming in de contractuele verbintenis.

U hebt het recht om in de vestiging van de klant te klagen, wanneer de contractuele relatie in strijd is met ons in schriftelijke of tekstvorm.

GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt en wij hiertegen niets ondernemen, zijn wij verder bevoegd van onze rechten bij iedere andere gelegenheid waarbij u deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, gebruik te maken.

ONZE CONTACTINFORMATIE

Klantenservice
Bij vragen, reclamaties en op- en aanmerkingen staat de Certi-klantenservice tot uw beschikking van maandag t/m zaterdag van 10:00 uur – 18:00 uur via
Telefoonnummer: 0416- 69 25 20
E-mail: service@certi.nl

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij naar de voortdurende beschikbaarheid van de telefonische klantenservice in het weekend slechts kunnen streven, maar deze niet kunnen garanderen.

[contact-form-7 id="645" title="Contact formulier"]

E-mail: service@certi.nl
Telefoon: 0416-692520

Iedere werkdag bereikbaar
tussen 09.00 - 17.00

Volg ons:

.Certi Facebook  Facebook

 

Wil je op de hoogte blijven van onze producten?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Veilig betalen:

Certi veilig betalen betalingsmogelijkheden